Barn som leker

Barn och unga

Vi vill genom våra verksamheter vara en plats där barn och unga kan växa i gemenskap med varandra och med Jesus.

Equmenia Herrljunga är en lokal kristen barn och ungdomsförening som är en del Equmenia nationellt. Tidigare hette vi Herrljunga SMU, men sedan våra tidigare kyrksamfund Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan slog sig samman och blev Equmeniakyrkan, har vi varit barn och ungdomsföreningen Equmenia Herrljunga.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.