Ungdomsrådet – UR

Equmenia Herrljungas arbete leds av ungdomsrådet (UR), vars representanter röstas fram på årsmötet som brukar äga rum i september.

Under året behandlar ungdomsrådet en mängd frågor, som rör Equmenia Herrljunga, så som ledarfrågor, lägerfrågor, verksamhetsfrågor, olika policyfrågor, olika evenemang och så vidare.

Ungdomsrådets representanter

Elvira Norén

Emma Bengtsson

Louise Svennberg

Kassör Equmenia

Placeholder person

Victoria Backman

Ordförande Equmenia