Information med anledning av Covid-19

I dessa oroliga tider är Gud densamme och kyrkan finns till vår hjälp. Du som har tankar och vill prata är välkommen att kontakta församlingens pastor Claes-Göran Ahlbom tel. 070 27 33 280.

När det gäller verksamheten kommer vi tills vidare att inbjuda till de planerade gudstjänsterna dock utan servering och nattvard.

Vår barn och ungdomsverksamhet inom Equmenia fortsätter också att samlas. De söndagar det är Upptåget samlas barnen i församlingsvåningen och går in från Trädgårdsgatan via rampen.

27/3 kom ett regeringsbeslut med förbud mot att samla mer än 50 personer i ett arrangemang. Detta innebär att vi alla  får hjälpas åt att följa det beslutet. Det innebär också att vi bara släpper in de första 50 personerna till våra samlingar.

Mycket av övrig verksamhet ligger nere såsom: Språkcafé, Kaffeböner, Kaffestunden, Lördagsgott, Marknadskaffe mm.