Informationsblad

Flera gånger per år trycker församlingen upp ett informationsblad och delar ut i Herrljunga. I informationsbladet finns det aktuellt program för kommande månader samt information, texter och undervisning från redaktionsrådet. I vår trycks inget blad upp utan vi har valt att ha det på hemsidan istället.

Vårläsning