Ökentider

De flesta av oss har säkert varit med om perioder i våra liv när det varit tungt och svårt, när livet gått på sparlåga, en slags ökentid för oss.

Just nu befinner vi oss i en pandemi som gör att hela världen, mer eller mindre, går på sparlåga. En ökentid för oss tillsammans som mänsklighet.

I bibeln finns flera berättelser om ökenperioder. Det kan handla om enskilda människor men också hela folk.

Den stora ökenberättelsen i bibeln finns i 2:a Moseboken. Där berättas om Israels folks 40-åriga vandring från Egypten till Kaanans land. Det var en tuff tid på flera olika sätt.

En stor utmaning under ökenvandringen var uthålligheten. Folket klagade på Mose, att han fört dem ut i öknen för att dö. Utmaningen var att orka kämpa på trots att det tog så mycket längre tid, och blev så mycket jobbigare, än man från början trodde.

Vad var det som gjorde att man trots alla svårigheterna ändå till slut kunde ta sig till målet för sin vandring?

  • Man kämpade tillsammans, bar varandras bördor. Hur gör vi det i Coronatid?
  • Man sökte Guds ledning och hjälp i en svår tid. Gud ledde folket som ”molnpelare” på dagen och ”eldpelare” på natten, för att de skulle komma rätt. Hur Kan Gud leda oss rätt i Coronatid?
  • Man bars av hoppet. Det fanns kraft i övertygelsen om att på andra sidan öknen finns det ett land som ”flyter av mjölk och honung”. Hur kan det kortsiktiga och långsiktiga hoppet bära oss i Coronatid?

Ökenperioderna som beskrivs i bibeln är på många sätt tuffa och svåra tider. De beskrivs också som viktiga och lärorika tider, som förberedelsetider inför det som ska komma.

Tänk om Coronatiden kunde få bli en förberedelsetid för ett bättre sätt att vara människa, ett bättre sätt att vara mänsklighet. En kris som denna är verkligen inget som vi ville ha, men när det nu är som det är, kan det finnas möjligheter i detta som vi, med Guds hjälp, ska vara måna om att ta vara på.

Claes-Göran Ahlbom