Språkcafé

Onsdagar kl 17.00 – 19.00

Språkcafé är en mångkulturell mötesplats där vi får möjlighet att mötas, umgås & samtala tillsammans över språk och kulturgränser.

Vi ses onsdagar kl. 17 – 19 i Equmeniakyrkans nedervåning.
(med uppehåll över sommaren och runt jul) 

Ingen anmälan. Ingång från Trädgårdsgatan.

Välkommen!

Kontaktperson

Diakon Elisabeth Rydsmo, 0731-52 51 60