Språkcafé

Onsdagar kl. 17.00 – 18.30

Språkcafé är en mångkulturell mötesplats där vi får möjlighet att mötas, umgås & samtala tillsammans över språk och kulturgränser.

Vi ses onsdagar kl. 17.00 – 18.30i Equmeniakyrkans nedervåning.
(med uppehåll över sommaren och runt jul) 

Ingen anmälan. Ingång från Trädgårdsgatan.

Välkommen!

Kontaktperson

pastor Claes-Göran Ahlbom 070-27 33 280