Insamling av personuppgifter (GDPR)

Equmeniakyrkan Herrljunga och Equmenia Herrljunga har antagit en policy för insamling av personuppgifter i vår verksamhet. Se dokumenten längre ner.

25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte
lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.

Värt att veta:

  • Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter
  • Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen.
  • Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
  • Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
  • Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
  • Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad.
  • Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.
  • Städlistor och liknande kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt.

Policydokument och samtyckesblankett