Ledarkursen Next step

Åk 9 och uppåt

Ledarkursen Next step

För dig som önskar bli ung ledare hos oss, erbjuder vi kursen Next step.
Vi träffas fyra vardagskvällar och en helg under höstterminen.

Next step är steget vidare från att själv ha varit konfirmand, lägerdeltagare eller scout. Vi tror att det är viktigt att man redan tidigt börjar förstå att vi alla på olika vis och i olika sammanhang är ledare eller har ledarroller.
Därför vill vi erbjuda unga människor att tidigt tränas i sitt ledarskap och fundera på vad det innebär att vara en ledare.
Next step är också en kurs för dig som redan är ledare, till att ta några steg vidare i din ledarroll.
På kursen får du lära dig mer om ledarskap genom undervisning, samtal och praktiska övningar. Du kommer att ges tillfälle till att träna dina egna färdigheter och få redskap för hur du ska kunna vara en ledare för andra unga.

Vi formar kursen lite olika varje år, för att man ska kunna gå den flera gånger.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer på Next step? Kontakta gärna någon av oss!

Alexander "Eskil" Eskilsson

Ungdomsledare

Arbetar torsdag, fredag, lördag och söndag

073-9838413

Claes-Göran Ahlbom

Pastor

Arbetar onsdag, torsdag och söndag

0702 73 32 80

claes.goran.ahlbom@equmeniakyrkan.nu