Smågrupper

Bön-, samtals- eller bibelgrupp är ett viktigt komplement till de stora gemensamma gudstjänsterna.

I ett mindre sammanhang finns det större utrymme för möjligheten att diskutera frågor om tro, dela livet med varandra och be med och för varandra/andra. Gruppen bestämmer själv upplägget för sina träffar.

En del samlas i kyrkans lokaler, andra hemma hos varandra. När nya människor kommer till fylls grupperna på eller så bildas nya grupper.

Skulle du vilja vara med i någon grupp? Vill du få hjälp att starta en ny grupp? Hör av dig antingen till pastor, diakon eller ungdomsledare.