Kullingsvik

”En oas för ande kropp och själ”.

Det första Kullingsvik byggdes på 1950-talet. I maj 2003 brann denna byggnad ner i en anlagd brand. Händelsen skapade stor sorg och förstämning i vår församling men på hösten samma år beslutade församlingen att bygga upp Kullingsvik igen. Det nya Kullingsvik invigdes i maj 2006.

En av punkterna i vår vision inför framtiden talar om Kullingsvik som en ”levande oas för ande, kropp och själ”. Vi tror att Kullingsvik spelar en viktig roll inte bara för församlingen och för Equmenia, utan vi tror att Kullingsvik är en resurs för hela vårt samhälle, ”byggd för vår bygd”. Det gamla Kullingsvik var en tillgång för många olika grupper i samhället. Många av oss har varit på våravslutning på Kullingsvik med skolklassen eller i någon annan grupp. Det nya Kullingsvik byggdes med ändamålsenliga och morderna lokaler. Ännu vackrare. Huset är vinterbonat så att det går att använda det året om.

Kullingsvik ska vara en levande oas för:

  • Ande. Vi tror att det nya Kullingsvik är en plats som öppnar för gemenskap med Gud, en plats för ett lyssnande som hjälper oss att förstå vem Gud är, vem jag är och vad Gud vill med mig.
  • Kropp. Det kan handla om idrottsaktiviteter friluftsliv, naturpromenader osv. Varför inte utnyttja frisbeegolfbanan eller beachvolleyplanen.
  • Själ. Redan de vackra omgivningarna på Kullingsvik innebär en plats ”där själen kan få ro”. Huset lägger ytterligare en dimension till detta genom att vara ett rum för gemenskap, samtal, musik med mera.