Vad är Equmenia Herrljunga?

Equmeniakyrkan Herrljunga har anförtrott sitt barn- och ungdomsarbete till ungdomsföreningen Equmenia Herrljunga.

Equmenia Herrljunga är en lokal kristen barn och ungdomsförening som är en del Equmenia nationellt. Tidigare hette vi Herrljunga SMU, men sedan våra tidigare kyrksamfund Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan slog sig samman och blev Equmeniakyrkan, har vi varit barn och ungdomsföreningen Equmenia Herrljunga.

Vi vill genom våra verksamheter vara en plats där barn och unga kan växa i gemenskap med varandra och med Jesus.

Equmenia Herrljunga vill genom en mångfald av arbetssätt och uttryck:

  • berätta om Jesus Kristus för barn och unga människor,
  • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,
  • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
  • hävda individens unika värde och frihet,
  • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
  • visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
  • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen

Vill du veta mer om vår riksorganisation ”Equmenia nationellt”, kan du gå in på länken nedan.