Priser och ordningsregler

Priser

HyresalternativPris privatPris företag
Halvdag, mindre än 6 tim, 1-15 deltagare600:-800:-
Halvdag, mindre än 6 tim, 16 och fler deltagare700:-1000:-
Heldag, mer än 6 tim, 1-15 deltagare800:-1200:-
Heldag, mer än 6 tim, 16 och fler deltagare1100:-1400:-
Vid övernattning tillkommer 50:-/natt och person
Husvagnsplats per dygn inkl. el150:-
Skolklasser mm. utomhus + toaletter200:-

Ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att lokal och inventarier inte slits på ett onormalt sätt samt att stolar och bord återställs enligt handboken.

Vid hyrestidens utgång skall lokalen vara städad. Vid bristfällig städning debiteras 800:-.

Hyresgästen förbinder sig att följa regler om att:

  • Arrangemanget är alkohol- och drogfritt (drycker med alkoholhalt max 2,5% får serveras.)
  • Rökning inomhus är inte tillåten.
  • Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

Hyresgästen förbinder sig att omedelbart åtlyda tillsägelser från hyresvärden.

När det gäller nyckeln:

  • Nyckeln skall hämtas av hyresgästen hos hyresvärden enligt överenskommelse.
  • Nyckeln skall återlämnas senast dagen efter uthyrningen eller enligt överenskommelse med hyresvärden.
  • Hyresgästen skall stå för kostnader i samband med borttappad nyckel. 

Hyresgästen ansvarar för att dörrar och fönster är låsta, samt spis och lampor avstängda.

Hyresvärden förbehåller sig rätten att välja hyresgäst samt att ej hyra ut lokalerna till arrangemang som strider mot grundläggande kristna och demokratiska värderingar.

Åldersgräns för ansvarig hyresgäst är 20 år.

På andra våning får max 20 personer vistas.

Avbokning måste ske senast 3 dagar innan uthyrningstillfället annars debiteras den aktuella hyran.

Kontaktperson

Leif Backman, 0706-252 879, familjen.backman@telia.com