Om församlingen

Herrljunga missionsförsamling bildades 1877 som en del av den folkväckelse som berörde vårt land och inte minst Herrljunga/Vårgårdabygden. Idag består församlingen av knappt 200 medlemmar i olika åldrar. I enlighet med vår  tradition vill vi vara en fri och öppen kyrka. Under 2012 gick Svenska missionskyrkan ihop med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Vi är numera anslutna till det gemensamma samfundet Equmeniakyrkan.

I februari 2016 beslutade vi att ändra namn också på vår lokala församling och kyrka. Vår församling och vår lokal heter numera Equmeniakyrkan Herrljunga

Vår församling har formulerat ett syfte med verksamheten:

 ”Equmeniakyrkan Herrljunga vill vara en gemenskap där tron på Gud och kärleken till andra kan växa”.

Utifrån detta syfte försöker vi forma en verksamhet som står stadigt i den kristna traditionen och samtidigt vill möta människors behov idag. Alla samlingar är offentliga och öppna för var och en som vill delta. I församlingsmöten och årsmöte är det dock endast medlemmar som har rösträtt.

Den som tror på Jesus Kristus som Herre och frälsare är välkommen att bli medlem i församlingen.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.