Klippan

Vad blir det av allt det här? Hur ska det bli med hälsan, ekonomin och allt det andra? 

Vi har väl alla vanligtvis mer eller mindre sådant i våra liv som oroar oss, gör oss bekymrade, kanske rädda. Till allt detta har det denna vår lagts ytterligare bekymmer, oro och rädsla för oss alla i och med coronapandemin. Hur går det med hälsan för mig och för dem i min närhet? Hur går det med ekonomin, osv. Många frågor ställs på sin spets denna vår. 

I en sådan tid när det mesta svajar behöver vi en fast punkt att hålla oss till som kan ge oss trygghet mitt i stormen. 

Här kan bibeln vara en stor tillgång och hjälp för oss. Här följer några bibelord som kan vara till hjälp för oss i dessa tider. 

Gud är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg

Ps 62:2

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Heb 13:8

Ett uttryck som återkommer gång på gång i bibeln, inte minst i berättelserna om Jesus, är uttrycket: Var inte rädd. Oftast är det en ängel, alltså en budbärare från Gud, som kommer med denna hälsning. 

  • Det är hälsningen till Maria när hon får veta att hon ska föda Guds son till världen. 
  • Det är hälsningen till Josef när han förstår att Maria är gravid och undrar hur det gick till. 
  • Det är hälsningen till de förvirrade herdarna utanför Betlehem. 
  • Det är också hälsningen till de gråtande kvinnorna vid Jesu grav. 

Det tänker jag är också hälsningen till oss coronavåren 2020: ”Var inte rädd”. 

Men dessa ord kommer inte bara till oss som en käck uppmaning. Tillsammans med orden kommer Gud själv till oss med sin närvaro. Jag behöver aldrig möta mörkret i ensamhet, Gud går med också i den mörkaste dal. 

Var inte rädd, jag är med dig. 

Ängslas inte, jag är din Gud. 

Jag ger dig styrka och hjälper dig, 

stöder och räddar dig med min hand. 

stöder och räddar dig med min hand. 

Jes 41:10

Claes-Göran Ahlbom