Tips: Vandra i sommar

Det finns många leder i vår närhet. Flera av dem är pilgrimsleder som sköts av Svenska kyrkan.

Vad är det som skiljer en pilgrimsled från andra leder?För att en vandringsled skall kallas för ”pilgrimsled” krävs att den har en historisk anknytning till medeltida pilgrimsmål. Den kan också föra till platser av andlig karaktär som kommit till på senare tid.Pilgrimsleden går som regel genom vacker natur med rika tillfällen till bön, stillhet och eftertanke. Det sker ofta vid de kyrkor, kloster, källor med mera som vandraren möter utmed vägen.Den yttre vandringen i historiska miljöer eller i blomstrande natur är samtidigt ett redskap för den viktigaste vandringen -den inre. Pilgrimen vandrar för att möta sig själv, möta andra och möta Gud!

I Herrljunga kommun finns en fin pilgrimsled att vandra. Total längd på leden är 47 km, men de åtta olika sträckningarna inom leden är mellan 3 och 11 km.